دکتر سیدعلی مرتضوی

تصویر دکتر سیدعلی مرتضوی

دکتر سیدعلی مرتضوی از سال ۱۳۷۲ تاکنون به مدت ۲۹ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استاد» و با پایهٔ ۶ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۵۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی موادغذایی از دانشگاه هوهنهایم (آلمان) فارغ‌التحصیل شده است.

استاد در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی موادغذایی
پایه: ۶
متولد: ۱۳۱۶
سابقهٔ تدریس: ۲۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: morteza1937@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی موادغذایی، دانشگاه هوهنهایم، اشتوتگارت، آلمان، ۱۳۵۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه هوهنهایم، اشتوتگارت، آلمان، ۱۳۴۸.
کارشناسی علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی موادغذایی، دانشگاه هوهنهایم، اشتوتگارت، آلمان، ۱۳۴۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی اثر حرارت و بازدارنده‌های شیمیایی بر روی باکتری‌های سرما دوست.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی ماشین‌های شیردوشی.