دکتر محسن نعیمی‌پور (مدعو)

تصویر دکتر محسن نعیمی‌پور

دکتر محسن نعیمی‌پور از سال ۱۳۹۱ تاکنون به مدت یازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی علوم بزشکی سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه زیست‌فنّاوری، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ بیوتکنولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری بیوتکنولوژی
عضو هیئت علمی علوم بزشکی سبزوار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زیست‌فنّاوری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: m.naeemipour@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۲.
دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۶.