مهندس محمدحسن قاسمیان منفرد

تصویر مهندس محمدحسن قاسمیان منفرد

مهندس محمدحسن قاسمیان منفرد از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت ۲۲ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۹ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۰ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری برق الکترونیک دیجیتال
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۲۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: ghasemian.monfared [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی برق الکترونیک دیجیتال، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۷.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طرح و پیاده سازی منطقی یک ریز پردازنده سریع رمز DES و Tripl DES به کمک VHDL.