دکتر محمد پور‌احتشام

تصویر دکتر محمد پور‌احتشام

دکتر محمد پور‌احتشام از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۴ در گروه مدیریت و حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مدیریت و حسابداری است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
پایه: ۱۴
متولد: ۱۳۵۹
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۷ (۰۵۱)
رایانامه: m.pourehtesham [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر توزیع درآمد.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تخمین تقاضای تقاضای توریسم جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری استراتژیهای توسعه توریسم کشورهای مالزی مصر و سنگاپور.