مهندس مهدی خاکباز

تصویر مهندس مهدی خاکباز

مهندس مهدی خاکباز از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۸ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: mehdi_khakbaz [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مشهد، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات گرایش مخابرات سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: حذف نویز و اکو صوتی برای سیستم‌های ویدئوکنفرانس با روش‌های تطبیقی.