دکتر جواد معصومی

تصویر دکتر جواد معصومی

دکتر جواد معصومی از سال ۱۳۸۷ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۱ در گروه مدیریت و حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی سرپرست حوزه‌ی معاونت توسعه‌ی مدیریت و منابع است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

سرپرست حوزه‌ی معاونت توسعه‌ی مدیریت و منابع

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: Javad_ma1358@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: قضاوت وسنجش سلامت عملکرد مالی در فرایندکشف تقلب با استفاده تکنیک های داده کاوی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.