دکتر جواد مشایخی‌فرد

تصویر دکتر جواد مشایخی‌فرد

دکتر جواد مشایخی‌فرد از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۱ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی برق -کنترل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق -کنترل
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۹
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: mashayekhi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی برق -کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی مهندسی برق ـ قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی کنترل‌کننده چند ورودی مقاوم به روش تلفیقی ترکیب نرم‌ها و آنالیز مو.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی کنترل کننده چند متغیره مقاوم برای سیستم ترمز ضد قفل به روش جایابی ساختار ویژه.