دکتر سیدحسین موسوی‌راد

تصویر دکتر سیدحسین موسوی‌راد

دکتر سیدحسین موسوی‌راد از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۴ در گروه معارف اسلامی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه حوزه علمیه قم فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه معارف اسلامی است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایه: ۱۴
متولد: ۱۳۴۲
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معارف اسلامی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۷ (۰۵۱)
رایانامه: h_moosavi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حوزه علمیه قم، قم، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حوزه علمیه قم، قم، ایران، ۱۳۷۲.
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حوزه علمیه قم، قم، ایران، ۱۳۶۷.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طهارت و نجاست کفار.