دکتر حجت‌اله آتشی گلستانی

تصویر دکتر حجت‌اله آتشی گلستانی

دکتر حجت‌اله آتشی گلستانی از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۹ در گروه مدیریت و حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۹
متولد: ۱۳۶۰
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: golestani [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۹۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۸۴.
عنوان رسالهٔ دکتری: ارتباط غیر خطی استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: متغیرهای حسابداری و پیش‌بینی بازده سهام قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری.