مهندس حسن امیربیگی

تصویر مهندس حسن امیربیگی

مهندس حسن امیربیگی از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت ۲۶ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۳ در گروه بهداشت محیط، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۶ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی محیط زیست از دانشگاه علوم تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه بهداشت محیط است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت محیط
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: amirbeigi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۶.
کارشناسی آموزش بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی میزان آلودگی هوا در خراسان.