مهندس قاسم فائزیان

تصویر مهندس قاسم فائزیان

مهندس قاسم فائزیان از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۱ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی برق- قدرت از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مهندسی برق است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۰
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۶ (۰۵۱)
رایانامه: faezian [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
  دانشجوی کارشناسی مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی و ساخت موتور سوئیچ رلوکتانس برای بهبود پروفایل گشتاور.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تخمین پارامترهای موتور القایی به روش ساختار متغیر.