دکتر قاسم فائزیان

تصویر دکتر قاسم فائزیان

دکتر قاسم فائزیان از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۷ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۴۰۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی از دانشگاه صنعتی شاهرود فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مهندسی برق است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی
پایه: ۷
متولد: ۱۳۵۰
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۶ (۰۵۱)
رایانامه: faezian [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران، ۱۴۰۱.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۳.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی و ساخت موتور سوئیچ رلوکتانس برای بهبود پروفایل گشتاور.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تخمین پارامترهای موتور القایی به روش ساختار متغیر.