فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
 • دکتر قاسم انوری (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل
 • مهندس ملیحه سبزواری (مدعو)

  دانشجوی دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
  مدرس گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • الهام جودی (مدعو)

  دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
  مدرس گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار