مهندس باقر مهذبی

تصویر مهندس باقر مهذبی

مهندس باقر مهذبی از سال ۱۳۷۸ تاکنون به مدت ۲۴ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۴ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر پژوهش و فنّاوری است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر پژوهش و فنّاوری

دانشجوی دکتری مهندسی برق- قدرت
پایه: ۱۴
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: mohazzabi_b [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق- قدرت، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق ـ قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات گرایش مخابرات سیستم ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: هزینه توان راکتیو reactive pricing.