دکتر علی‌اکبر نقابی

تصویر دکتر علی‌اکبر نقابی

دکتر علی‌اکبر نقابی از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت ۲۱ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۳ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۲۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۲۲ (۰۵۱)
رایانامه: aa_neghabi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: الگوریتم مکان یابی گره ها در شبکه های WDM.