احمد حسینی

تصویر احمد حسینی

احمد حسینی از سال ۱۳۸۸ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه حقوق، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حقوق خصوصی از دانشگاه قم فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه حقوق است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۹
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۷ (۰۵۱)
رایانامه: a.hosseini [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی ، دانشگاه قم، قم، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: آثار و احکام قراردادهای ورزشی.