دکتر عبدالرضا میرچولی برازق

تصویر دکتر عبدالرضا میرچولی برازق

دکتر عبدالرضا میرچولی برازق از سال ۱۳۷۵ تاکنون به مدت ۲۷ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۷ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۶ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم و صنایع غذایی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۲۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: smirchouli@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: بهینه سازی فرمولاسیون ‍‍پودر در بستنی محتوی شیرلبنی شیر سویا و شیر بادام.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر روشهای مختلف نمک زنی بر راندمان و خواص ارگانولپتیک پنیر سفید ایرانی.