سیدمحسن فاضل‌هاشمی

تصویر سیدمحسن فاضل‌هاشمی

سیدمحسن فاضل‌هاشمی از سال ۱۳۷۲ تاکنون به مدت ۳۱ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۰ در گروه حقوق، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۰ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
پایه: ۱۰
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۳۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۸ (۰۵۱)
رایانامه: fazel.hashemy@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
کارشناسی حقوق و علوم سیاسی - حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۶۷.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تعلیق اجرای مجازات.