دکتر متین جامی‌معینی

تصویر دکتر متین جامی‌معینی

دکتر متین جامی‌معینی از سال ۱۳۸۴ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۶ در گروه مهندسی کشاورزی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کشاورزی - زراعت از دانشگاه تربیت مدرس فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی معاون پژوهش و فنّاوری است.

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

معاون پژوهش و فنّاوری

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت
پایه: ۱۶
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)
رایانامه: mat_jami [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی - زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی - زراعت ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، ۱۳۷۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی ریخت‌شناسی ریشه و کارآیی ارقام مختلف سیب‌زمینی در پاسخ به مدیریت نیتروژن.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی اثر هورمونها و بسترهای کاشت مختلف بر تولید ریزغده گلخانه ای سیب زمینی (Minituber) در ارقام آگریا و مارفونا.