دکتر مرجان وثوقی

تصویر دکتر مرجان وثوقی

دکتر مرجان وثوقی از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۵ در گروه زبان انگلیسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۶ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه الزهراء فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش زبان انگلیسی
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان انگلیسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: vosoughee [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران، ۱۳۹۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۷۹.
عنوان رسالهٔ دکتری: سواد دانشگاهی: آموزش گونه‌محور در مقاله‌نویسی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر آموزش تقابلی بر یادگیری ساختارهای پیچیده زبان دوم با رویکرد آگاهی زبانی.