دکتر لاله همبوشی

تصویر دکتر لاله همبوشی

دکتر لاله همبوشی از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۹ در گروه تربیت بدنی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۶ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه تربیت بدنی است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی تربیت بدنی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: laleh.hamboushi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی تربیت‌بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۸۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: تاثیر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر رشد مولفه‌های ادراکی - حرکتی و ادراک بینایی کودکان بی‌سرپرست ۷-۸ ساله‌ی ساکن مراکز شبانه‌روزی سبزوار.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر تسهیل اجتماعی بر عملکردهای سرعتی، استقامت عضلانی و دقتی دانشجویان دختر.