مهندس علی بیک‌زاده

تصویر مهندس علی بیک‌زاده

مهندس علی بیک‌زاده از سال ۱۳۷۸ تاکنون به مدت ۲۴ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۱ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۶ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ ریاضی محض از دانشگاه فردوسی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی محض
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۲
سابقهٔ تدریس: ۲۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: abeykzadeh@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: توصیفی برای گروه‌های ۳-انگل.