زینب صدیقی صومعه‌کوچک

تصویر زینب صدیقی صومعه‌کوچک

زینب صدیقی صومعه‌کوچک از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۴ در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۶ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پرستاری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پایه: ۴
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: sedighi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران، ۱۳۸۶.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: انحراف فکر در کاهش درد بیماران جراحی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم زینب صدیقی صومعه‌کوچک در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهپرستاری بهداشت مادرونوزاد
.:: هفته زوج ::.
پرستاری بهداشت مادرونوزاد
.:: هفته فرد ::.
پرستاری بهداشت مادرونوزادپرستاری بهداشت مادرونوزاد
یکشنبهاصول مهارتهای پرستاریاخلاق پرستاری وارتباط حرفه ای
دوشنبهپرستاری دراختلالات سلامت مادرپرستاری دراختلالات سلامت مادر
سه‌شنبهفرایند آموزش بیمارمراقبتهای پرستاری درمنزل
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه