زینب صدیقی صومعه‌کوچک

تصویر زینب صدیقی صومعه‌کوچک

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پایه: ۴
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: sedighi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران، ۱۳۸۶.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: انحراف فکر در کاهش درد بیماران جراحی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم زینب صدیقی صومعه‌کوچک در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهبهداشت سالمندان
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهپرستاری دراختلالات سلامت مادرپرستاری دراختلالات سلامت مادر
سه‌شنبهاصول مهارتهای پرستاریاخلاق پرستاری وارتباط حرفه ایجمعیت و تنظیم خانواده
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه