مهندس یاسر زارعی (مدرس)

تصویر مهندس یاسر  زارعی

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
متولد: ۱۳۵۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: zarei_yasser@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، ۱۳۸۳.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس یاسر زارعی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهطراحی معماری (۴)طراحی معماری (۴)طراحی معماری (۴)طراحی معماری (۴)
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه