مهندس یاسر زارعی (مدرس)

تصویر مهندس یاسر  زارعی

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
متولد: ۱۳۵۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: zarei_yasser@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، ۱۳۸۳.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس یاسر زارعی در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهطراحی معماری (۴)
.:: عملی ::.
طراحی معماری (۴)
.:: هفته فرد ::.
یکشنبه
دوشنبهطراحی معماری (۴)
.:: عملی ::.
طراحی معماری (۴)
.:: عملی ::.
آشنایی با معماری معاصر
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه