مهندس یاسر علمی‌سولا

تصویر مهندس یاسر علمی‌سولا

مهندس یاسر علمی‌سولا از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۷
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: yasser_elmi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: پیش بینی تابع گسترش نقطه (PSF) برای حذف بلار حرکتی از تصاویر دیجیتال.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی الگوریتم های تضمین‌کننده کیفیت خدمات در شبکه‌های با سرویس‌های مختلف.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس یاسر علمی‌سولا در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهشبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
یکشنبهمعماری کامپیوتر
.:: هفته زوج ::.
مهندسی فناوری اطلاعات ۲
.:: هفته فرد ::.
سنتز سیستم های دیجیتال
.:: هفته زوج ::.
آزمون و آزمون پذیری
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهمهندسی فناوری اطلاعات ۲
سه‌شنبه
چهارشنبهشبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
شبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهسنتز سیستم های دیجیتال
.:: هفته زوج ::.
سنتز سیستم های دیجیتال
.:: هفته زوج ::.
آزمون و آزمون پذیری
.:: هفته زوج ::.
آزمون و آزمون پذیری
.:: هفته زوج ::.
جمعه