دکتر یاسر علمی‌سولا

تصویر دکتر یاسر علمی‌سولا

دکتر یاسر علمی‌سولا از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۷
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: yasser_elmi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: پیش بینی تابع گسترش نقطه (PSF) برای حذف بلار حرکتی از تصاویر دیجیتال.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی الگوریتم های تضمین‌کننده کیفیت خدمات در شبکه‌های با سرویس‌های مختلف.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر یاسر علمی‌سولا در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهریاضی مهندسیشبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهمعماری کامپیوتر
دوشنبهریاضی گسسته
سه‌شنبه
چهارشنبهمباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
معماری کامپیوتر پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهشبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
شبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
جمعه