مهندس یاسر علمی‌سولا

تصویر مهندس یاسر علمی‌سولا

مهندس یاسر علمی‌سولا از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۷
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: yasser_elmi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: پیش بینی تابع گسترش نقطه (PSF) برای حذف بلار حرکتی از تصاویر دیجیتال.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی الگوریتم های تضمین‌کننده کیفیت خدمات در شبکه‌های با سرویس‌های مختلف.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس یاسر علمی‌سولا در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبهمهندسی فناوری اطلاعات ۲مهندسی فناوری اطلاعات ۲
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهمعماری کامپیوتر
سه‌شنبهشبکه های میان ارتباطی
.:: هفته زوج ::.
معماری کامپیوتر پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
پردازنده های شبکه ای
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبهشبکه های میان ارتباطی
.:: هفته زوج ::.
شبکه های میان ارتباطی
.:: هفته زوج ::.
پردازنده های شبکه ای
.:: هفته زوج ::.
پردازنده های شبکه ای
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهمعماری کامپیوتر پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
معماری کامپیوتر پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
جمعه