دکتر یاسر علمی‌سولا

تصویر دکتر یاسر علمی‌سولا

دکتر یاسر علمی‌سولا از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی و نیز مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی و مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۷
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۲۲ (۰۵۱)
رایانامه: yasser_elmi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: پیش بینی تابع گسترش نقطه (PSF) برای حذف بلار حرکتی از تصاویر دیجیتال.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی الگوریتم های تضمین‌کننده کیفیت خدمات در شبکه‌های با سرویس‌های مختلف.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر یاسر علمی‌سولا در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهریاضیات مهندسیمعماری کامپیوتر
.:: هفته زوج ::.
ریاضیات گسسته
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهمعماری کامپیوترریاضیات مهندسی
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهریاضیات گسسته
سه‌شنبه
چهارشنبهشبکه های کامپیوتری پیشرفتهشبکه های میان ارتباطی
پنجشنبهشبکه های میان ارتباطی
.:: هفته زوج ::.
شبکه های کامپیوتری پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
جمعه