مهندس سمیه بخش‌آبادی (مدرس)

تصویر مهندس سمیه بخش‌آبادی

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد معماری
متولد: ۱۳۶۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: bakhshabadi_63@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران، ۱۳۸۹.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم مهندس سمیه بخش‌آبادی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهرسم فنی و نقشه کشی ساختمان
.:: عملی ::.
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
.:: عملی ::.
یکشنبهتنظیم شرایط محیطی (۲)آشنایی بامعماری اسلامی۲
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه