مهندس سمیه بخش‌آبادی (مدرس)

تصویر مهندس سمیه بخش‌آبادی

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد معماری
متولد: ۱۳۶۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: bakhshabadi_63@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران، ۱۳۸۹.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم مهندس سمیه بخش‌آبادی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهطراحی معماری و شهر سازی
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه