دکتر سپهر سلطانی

تصویر دکتر سپهر سلطانی

دکتر سپهر سلطانی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به مدت ۲۴ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۲۲ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق ـ قدرت
پایه: ۲۲
متولد: ۱۳۴۷
سابقهٔ تدریس: ۲۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: sep_soltani [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی برق ـ قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق ـ قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۲.
کارشناسی مهندسی برق ـ قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی تاثیر جملات غیرخطی مرتبه دوم در تداخل مودهای سیستم قدرت در حضور کنترل کننده یکپارچه توان(UPFC).
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سپهر سلطانی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهروش تحقیق در مهندسی پزشکی
سه‌شنبهماشین های الکتریکی مستقیم و متناوبماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهبهره برداری از سیستم های قدرتسیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر
پنجشنبهزبان تخصصی پیشرفتهسیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر
.:: هفته زوج ::.
بهره برداری از سیستم های قدرت
.:: هفته فرد ::.
جمعه