دکتر سعید روزبهانی

تصویر دکتر سعید روزبهانی

دکتر سعید روزبهانی از سال ۱۳۷۸ تاکنون به مدت ۲۱ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۲۰ در گروه زبان وادبیات فارسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۲۰
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۲۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: roozbahani [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: سیر اندیشه زهدورزانه و جهان گرایانه دراثار برگزیده فارسی : کسایی، ناصرخسرو و سنایی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بازتاب شاعرانه اشارات داستانی، تاریخی و اساطیری در قصاید سنایی غزنوی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سعید روزبهانی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهروش تدریس فارسی دوره‌ی ابتداییروش تدریس فارسی دوره‌ی ابتدایی
سه‌شنبهفارسی پیش‌دانشگاهیبررسی کتب فارسی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
بررسی کتب فارسی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
چهارشنبهتحقیق دردستور زبان فارسی
پنجشنبهمتون عربی نظم و نثر عربی (۱)
جمعه