مهندس سعید نوروزیان

تصویر مهندس سعید نوروزیان

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: sn [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: پیاده‌سازی سیستم حافظه‌ی اشتراکی بر روی خوشه‌ای از کامپیوترهای شخصی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس سعید نوروزیان در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهبرنامه‌سازی پیشرفته (۱)برنامه‌سازی پیشرفته (۲)
یکشنبهکامپیوتر و کاربرد آن
.:: هفته زوج ::.
برنامه‌نویسی کامپیوتر
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهبرنامه‌نویسی کامپیوتربرنامه‌نویسی کامپیوتر
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهمبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه