مهندس سعید نوروزیان

تصویر مهندس سعید نوروزیان

مهندس سعید نوروزیان از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۹ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: sn [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: پیاده‌سازی سیستم حافظه‌ی اشتراکی بر روی خوشه‌ای از کامپیوترهای شخصی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس سعید نوروزیان در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهبرنامه‌سازی پیشرفته
یکشنبهکاربرد کامپیوتر در روانشناسی
.:: عملی ::.
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
.:: هفته فرد ::.
طراحی شی گرای سیستم هاطراحی شی گرای سیستم ها
.:: هفته زوج ::.
برنامه‌سازی پیشرفته
دوشنبهساختمان های دادهآزمایشگاه پایگاه داده‌ها
.:: عملی ::.
سه‌شنبهساختمان های داده
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه