دکتر رضا سلیمانی

تصویر دکتر رضا سلیمانی

دکتر رضا سلیمانی از سال ۱۳۸۹ تاکنون به مدت ده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ برق-کنترل از دانشگاه آزاد اسلامی گناباد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مسئول امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز جوین است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مسئول امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز جوین

دانشجوی دکتری مهندسی برق
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۱
سابقهٔ تدریس: ۱۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: soleymani.r@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته برق-کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، گناباد، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۸۴.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی مشاهده گر ورودی نامشخص مقاوم بمنظور تشخیص عیب برای کلاس خاصی از سیستمهای غیرخطی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: شناسایی وطبقه بندی آریتمی های قلبی بااستفاده ازویژگی های آشوبگونه و غیرخطی سیگنال هایHRV وشبکه های عصبی مصنوعی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر رضا سلیمانی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهآزمایشگاه معماری کامپیوتر
.:: عملی ::.
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
.:: عملی ::.
معماری کامپیوتر
یکشنبهمدارهای الکتریکی ۲مدارهای الکتریکی ۲
.:: هفته فرد ::.
تجزیه و تحلیل سیستمها
.:: هفته زوج ::.
تجزیه و تحلیل سیستمها
دوشنبهزبان تخصصیماشینهای الکتریکی ۲ماشینهای الکتریکی ۲
معادلات دیفرانسیل
.:: هفته زوج ::.
معادلات دیفرانسیل
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه