دکتر نادر مهدیزاده

تصویر   دکتر  نادر مهدیزاده

دکتر نادر مهدیزاده از سال ۱۳۸۱ تاکنون به مدت هفده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۵ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فیزیک - اتمی و مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه علوم پایه است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیک - اتمی و مولکولی
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۱۹ (۰۵۱)
رایانامه: mahdizadeh [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیک - اتمی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۱.
کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی فیزیک کاربردی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۷۷.
عنوان رسالهٔ دکتری: اثر چگالی و دما در لیزر الکترون آزاد دو جریانی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی مدلی در نظریه ابرتقارن.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر نادر مهدیزاده در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهفیزیک ۲فیزیک پزشکیآزمایشگاه فیزیک عمومی ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱
.:: عملی ::.
یکشنبهفیزیک عمومی ۲آزمایشگاه فیزیک ۲
.:: عملی ::.
آزمایشگاه فیزیک ۲
.:: عملی ::.
فیزیک پزشکی
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهمحاسبات عددیریاضی پیش دانشگاهی
سه‌شنبهریاضی کاربردیفیزیک عمومی ۲
.:: هفته زوج ::.
فیزیک ۲
.:: هفته فرد ::.
آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه