دکتر نادر مهدیزاده

تصویر   دکتر  نادر مهدیزاده

دکتر نادر مهدیزاده از سال ۱۳۸۱ تاکنون به مدت هجده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۶ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فیزیک - اتمی و مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیک - اتمی و مولکولی
پایه: ۱۶
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: mahdizadeh [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیک - اتمی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۱.
کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی فیزیک کاربردی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۷۷.
عنوان رسالهٔ دکتری: اثر چگالی و دما در لیزر الکترون آزاد دو جریانی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی مدلی در نظریه ابرتقارن.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر نادر مهدیزاده در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهآزمایشگاه فیزیک ۱(حرارت و مکانیک )فیزیک عمومیفیزیک عمومی (۱)
یکشنبهبیوفیزیک
.:: هفته زوج ::.
بیوفیزیکفیزیک عمومی (۱)
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهفیزیک عمومی
.:: عملی ::.
فیزیک عمومی
سه‌شنبهریاضی پیش دانشگاهی
چهارشنبهفلسفه علم
.:: هفته زوج ::.
فلسفه علم
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبه
جمعه