دکتر نادر مهدیزاده

تصویر   دکتر  نادر مهدیزاده

دکتر نادر مهدیزاده از سال ۱۳۸۱ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۸ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فیزیک - اتمی و مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیک - اتمی و مولکولی
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: mahdizadeh [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیک - اتمی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۱.
کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی فیزیک کاربردی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۷۷.
عنوان رسالهٔ دکتری: اثر چگالی و دما در لیزر الکترون آزاد دو جریانی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی مدلی در نظریه ابرتقارن.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر نادر مهدیزاده در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهفیزیک ۲بررسی کتب علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
بررسی کتب علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
یکشنبهبیو فیزیکبیو شیمی فیزیک
.:: هفته زوج ::.
بیو فیزیک
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهبیو شیمی فیزیک
سه‌شنبهفیزیک ۲
.:: هفته زوج ::.
آزمایشگاه فیزیک ۲
.:: عملی ::.
روش تدریس علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: هفته فرد ::.
روش تدریس علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
چهارشنبهآزمایشگاه فیزیک پایه ۲
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه