دکتر نادر مهدیزاده

تصویر   دکتر  نادر مهدیزاده

دکتر نادر مهدیزاده از سال ۱۳۸۱ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۷ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فیزیک - اتمی و مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیک - اتمی و مولکولی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: mahdizadeh [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیک - اتمی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۱.
کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی فیزیک کاربردی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۷۷.
عنوان رسالهٔ دکتری: اثر چگالی و دما در لیزر الکترون آزاد دو جریانی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی مدلی در نظریه ابرتقارن.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر نادر مهدیزاده در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهبررسی کتب علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
روش تدریس علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
فیزیک ۲
یکشنبهبیو شیمی فیزیکبیو شیمی فیزیک
.:: هفته فرد ::.
آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱
.:: عملی ::.
فیزیک ۲
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهبررسی کتب علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
بررسی کتب ریاضی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
بیو فیزیک
.:: هفته فرد ::.
بیو فیزیک
سه‌شنبهآزمایشگاه فیزیک ۲
.:: عملی ::.
بررسی کتب ریاضی دوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه