سیدمرتضی هاشمی‌نیک

تصویر سیدمرتضی  هاشمی‌نیک

سیدمرتضی هاشمی‌نیک از سال ۱۳۹۳ تاکنون به مدت شش سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱ در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۳ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد پرستاری
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۷
سابقهٔ تدریس: ۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: hasheminik.morteza [AT] iaus.ac.ir

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدمرتضی هاشمی‌نیک در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهمراقبتهای جامع پرستاری دربخشهای ویژهمراقبتهای جامع پرستاری دربخشهای ویژه
.:: هفته زوج ::.
پرستاری اورژانس دربحرانهاوحوادث غیرمترقبه
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهپرستاری اورژانس دربحرانهاوحوادث غیرمترقبه
.:: عملی - هفته فرد ::.
کمک‌های اولیه
.:: هفته زوج ::.
کمک‌های اولیه
.:: عملی - هفته فرد ::.
کمک‌های اولیه
.:: عملی - هفته زوج ::.
کمک‌های اولیه
.:: عملی - هفته فرد ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه