سیدمرتضی هاشمی‌نیک

تصویر سیدمرتضی  هاشمی‌نیک

سیدمرتضی هاشمی‌نیک از سال ۱۳۹۳ تاکنون به مدت هفت سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۲ در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۳ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد پرستاری
پایه: ۲
متولد: ۱۳۶۷
سابقهٔ تدریس: ۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: hasheminik.morteza [AT] iaus.ac.ir

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدمرتضی هاشمی‌نیک در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهپرستاری اورژانس دربحرانهاوحوادث غیرمترقبه
.:: عملی - هفته زوج ::.
پرستاری اورژانس دربحرانهاوحوادث غیرمترقبه
.:: هفته فرد ::.
کمک‌های اولیه
یکشنبهمراقبتهای جامع پرستاری دربخشهای ویژهمراقبتهای جامع پرستاری دربخشهای ویژه
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهکمک‌های اولیهپرستاری اورژانس دربحرانهاوحوادث غیرمترقبه
.:: عملی - هفته زوج ::.
پرستاری اورژانس دربحرانهاوحوادث غیرمترقبه
.:: عملی - هفته فرد ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه