دکتر محسن ولایتی

تصویر دکتر محسن ولایتی

دکتر محسن ولایتی از سال ۱۳۷۹ تاکنون به مدت ۲۱ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۳ در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۵۲
سابقهٔ تدریس: ۲۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mohsen.velayati [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: مبانی فقهی نهادهای حاکمیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اصول عملیه از دیدگاه اصولیین متاخر.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محسن ولایتی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهاصول فقه ۱متون فقه (۳) حقوق عمومی و بین الملل
سه‌شنبهتاریخ تحلیل صدر اسلامتاریخ تحلیل صدر اسلامآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبهقواعد فقه (۲)
پنجشنبهفقه تطبیقی (۱) عقد نکاحمتون فقهفقه تطبیقی (۲) انحلال نکاح
.:: هفته زوج ::.
متون فقه
.:: هفته فرد ::.
جمعه