دکتر محسن ولایتی

تصویر دکتر محسن ولایتی

دکتر محسن ولایتی از سال ۱۳۷۹ تاکنون به مدت هجده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۰ در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه الهیات است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایه: ۱۰
متولد: ۱۳۵۲
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۱ (۰۵۱)
رایانامه: m.velayati@faculty.iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: مبانی فقهی نهادهای حاکمیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: اصول عملیه از دیدگاه اصولیین متاخر.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محسن ولایتی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهتاریخ امامتتاریخ امامت
چهارشنبهفقه (۳)فقه استدلالی (۲)
پنجشنبهفقه استدلالی (۲)قواعد فقهقواعد فقه
جمعه