دکتر محسن نعیمی‌پور (مدعو)

تصویر دکتر محسن نعیمی‌پور

دکتر محسن نعیمی‌پور از سال ۱۳۹۱ تاکنون به مدت نه سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی علوم بزشکی سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه زیست‌فنّاوری، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ بیوتکنولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری بیوتکنولوژی
عضو هیئت علمی علوم بزشکی سبزوار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زیست‌فنّاوری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: m.naeemipour@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۲.
دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محسن نعیمی‌پور در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهکشت سلول و بافتکشت سلول و بافت
پنجشنبه
جمعه