مهندس محمدرضا اجنوردی

تصویر مهندس محمدرضا اجنوردی

مهندس محمدرضا اجنوردی از سال ۱۳۸۴ تاکنون به مدت دوازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۹ در گروه مکانیک، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی) از دانشگاه کیلان فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مکانیک است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۱
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مکانیک
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mrojnordy [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی)، دانشگاه کیلان، گیلان، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تحلیل کمانش در پوسته های استوانه ای جداره ضخیم ارتوروپیک با استفاده از روش حل بهینه شده دقیق.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمدرضا اجنوردی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهدینامیکنحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمانمکانیک جامدات
یکشنبهمکانیک سیالاتدینامیک
.:: هفته زوج ::.
مکانیک سیالات
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهکارآفرینی و پروژهکارآفرینی و پروژه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهمکاترونیک ۲
جمعه