مهندس محمدرضا اجنوردی

تصویر مهندس محمدرضا اجنوردی

مهندس محمدرضا اجنوردی از سال ۱۳۸۴ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۹ در گروه مکانیک، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی) از دانشگاه کیلان فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مکانیک است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۱
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مکانیک
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mrojnordy [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی)، دانشگاه کیلان، گیلان، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تحلیل کمانش در پوسته های استوانه ای جداره ضخیم ارتوروپیک با استفاده از روش حل بهینه شده دقیق.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمدرضا اجنوردی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهدینامیکمکانیک سیالات
.:: هفته زوج ::.
کارآفرینی و پروژه
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهمکانیک سیالاتکارآفرینی و پروژه
.:: عملی ::.
دوشنبهمکانیک سیالاتمکانیک سیالات
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهمقاومت مصالح ۱مقاومت مصالح ۱
.:: هفته زوج ::.
دینامیک
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه