سیدمحمدرضا مختاری حسینی

تصویر سیدمحمدرضا مختاری حسینی

سیدمحمدرضا مختاری حسینی از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۵ در گروه معماری، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پژوهش هنر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه معماری است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری زیباشناسی
پایه: ۵
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۸ (۰۵۱)
رایانامه: mokhtari_43@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زیباشناسی، دانشگاه آکادمی ملی تاجیکستان، تاجیکستان.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی هنر نقاشی عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: رابطه نقاشی با مشخصات خانوادگی و تحصیلی دانش اموزان سال سوم ابتدایی شهر سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدمحمدرضا مختاری حسینی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهشناخت وطراحی معماری روستا
.:: عملی ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
آموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
طراحی ونقاشی
.:: عملی ::.
یکشنبهطراحی با دست آزادطراحی با دست آزادآموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
خوشنویسی (۲)
.:: عملی ::.
دوشنبهنقشه کشی صنعتی
.:: هفته فرد ::.
رسم فنی ونقشه کشی
.:: هفته زوج ::.
روشهای مرمت ابنیه
سه‌شنبهشناخت وطراحی معماری روستامدیریت و تشکیلات کارگاهیمدیریت و تشکیلات کارگاهیآموزش هنردردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه