محمدحسین داودی‌فر

تصویر محمدحسین داودی‌فر

محمدحسین داودی‌فر از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۴ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۰ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی معاون اداری و مالی است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

معاون اداری و مالی

دانشجوی دکتری حسابداری
پایه: ۱۴
متولد: ۱۳۴۴
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: mdavoodifar@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه آکادمی ملی تاجیکستان، تاجیکستان.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی چالش های موجود دراستاندارهای حسابداری ایران.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: پیش‌بینی بازده سهام بر پایه رشد سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای محمدحسین داودی‌فر در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهحسابداری میانه (۱)حسابداری پیشرفته (۱)
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهحسابداری میانه (۱)حسابداری پیشرفته (۱)
چهارشنبهحسابداری برای مدیران
.:: هفته زوج ::.
حسابداری برای مدیران
.:: هفته زوج ::.
حسابداری برای مدیران
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهتئوریهای حسابداریتئوریهای حسابداری
.:: هفته زوج ::.
جمعه