مهندس محمدحسن محمدی

تصویر مهندس محمدحسن محمدی

مهندس محمدحسن محمدی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به مدت ۲۵ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۸ در گروه شیمی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۲۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mhmohamady [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی تجزیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ۱۳۷۲.
کارشناسی شیمی- محض، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی الکتروشیمیایی الکترودهای پوشیده از پلیمرهای هادی آلفا-نفتیل آمین.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمدحسن محمدی در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهاصول محاسبات شیمی صنعتیآشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲
.:: عملی ::.
آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲
.:: عملی ::.
آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲
.:: عملی ::.
شیمی تجزیه ۳اصول محاسبات شیمی صنعتی
.:: هفته زوج ::.
شیمی تجزیه ۳
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهشیمی عمومی
.:: عملی ::.
آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲
.:: عملی ::.
آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲
.:: عملی ::.
آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲
.:: عملی ::.
شیمی محیط زیستشیمی عمومی ۲
.:: هفته فرد ::.
شیمی عمومی
دوشنبهآزمایشگاه شیمی تجزیه
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی آلی ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی آلی ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی آلی ۱
.:: عملی ::.
شیمی عمومی ۲
سه‌شنبهشیمی محیط
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه