مهندس محمدحسن محمدی

تصویر مهندس محمدحسن محمدی

مهندس محمدحسن محمدی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به مدت ۲۶ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۸ در گروه شیمی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۲۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mhmohamady [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی تجزیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ۱۳۷۲.
کارشناسی شیمی- محض، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی الکتروشیمیایی الکترودهای پوشیده از پلیمرهای هادی آلفا-نفتیل آمین.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمدحسن محمدی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهشیمی پیش دانشگاهیآزمایشگاه شیمی تجزیه ۳
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی تجزیه ۳
.:: عملی ::.
شیمی صنعتی ۱
.:: هفته زوج ::.
یکشنبهآزمایشگاه شیمی عمومی ۱
.:: عملی ::.
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابط طبیعی ۲
.:: عملی - هفته زوج ::.
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابط طبیعی ۲
.:: عملی - هفته فرد ::.
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابط طبیعی ۲
.:: عملی - هفته زوج ::.
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابط طبیعی ۲
.:: عملی - هفته فرد ::.
شیمی تجزیه
دوشنبهآزمایشگاه شیمی آلی۲جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابط طبیعی ۲
.:: عملی - هفته زوج ::.
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابط طبیعی ۲
.:: عملی - هفته فرد ::.
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابط طبیعی ۲
.:: عملی - هفته زوج ::.
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ومواد شیمیایی از منابط طبیعی ۲
.:: عملی - هفته فرد ::.
شیمی صنعتی ۱
سه‌شنبهشیمی تجزیه نمونه های حقیقی
.:: عملی ::.
شیمی تجزیه نمونه های حقیقی
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه