مهندس محمدحسن محمدی

تصویر مهندس محمدحسن محمدی

مهندس محمدحسن محمدی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به مدت ۲۶ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۸ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۲۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: mhmohamady [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی تجزیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ۱۳۷۲.
کارشناسی شیمی- محض، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی الکتروشیمیایی الکترودهای پوشیده از پلیمرهای هادی آلفا-نفتیل آمین.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمدحسن محمدی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهآزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی
.:: عملی ::.
یکشنبهآزمایشگاه شیمی آلی ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی فیزیک ۲
.:: عملی ::.
شیمی معدنی ۲
.:: هفته زوج ::.
مبانی شیمی (۱)
دوشنبهآزمایشگاه شیمی آلی ۱
.:: عملی ::.
شیمی صنعتی ۲
.:: هفته فرد ::.
تاریخ و فلسفه علم شیمیشیمی صنعتی ۲
سه‌شنبهشیمی معدنی ۲شیمی تجزیهمبانی شیمی (۱)
.:: هفته فرد ::.
شیمی و فناوری رنگ
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه