محمدهاشم اعتمادزاده

تصویر محمدهاشم اعتمادزاده

محمدهاشم اعتمادزاده از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت ۲۱ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۶ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۷ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ ریاضی - جبر از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی - جبر
پایه: ۱۶
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۲۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: etemadzadeh88@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی - جبر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی ریاضی - ریاضی محض، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی قضیه کرول-اشمیت برای مدول‌های پیاپی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای محمدهاشم اعتمادزاده در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهریاضی پیش‌دانشگاهیریاضی کاربردی (۲)
.:: هفته فرد ::.
ریاضی کاربردی (۲)
دوشنبهریاضی کاربردی (۲)ریاضی کاربردی (۲)
.:: هفته فرد ::.
ریاضی پیش دانشگاهی
سه‌شنبهریاضی پیش دانشگاهیریاضی عمومی ۱ریاضی عمومی ۱
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه