محمدهاشم اعتمادزاده

تصویر محمدهاشم اعتمادزاده

محمدهاشم اعتمادزاده از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۵ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۷ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ ریاضی - جبر از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی - جبر
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: etemadzadeh88@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی - جبر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی ریاضی - ریاضی محض، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی قضیه کرول-اشمیت برای مدول‌های پیاپی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای محمدهاشم اعتمادزاده در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبهریاضی کاربردی (۱)ریاضی پیش دانشگاهیریاضی پیش دانشگاهی
دوشنبهریاضی کاربردی (۱)ریاضی عمومی ۲
.:: هفته زوج ::.
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت(۲)
.:: هفته فرد ::.
ریاضی عمومی(۲)
.:: هفته زوج ::.
ریاضی کاربردی (۱)
.:: هفته زوج ::.
ریاضی کاربردی (۱)
.:: هفته فرد ::.
ریاضی عمومی(۲)
سه‌شنبهریاضی عمومی ۲ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت(۲)
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه