دکتر سید‌محمد سخدری

تصویر دکتر سید‌محمد سخدری

دکتر سید‌محمد سخدری از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت دوازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۶ در گروه علوم پایه، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ ریاضی محض - جبر از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری ریاضی محض - جبر
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: sakhdari85@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی ریاضی محض - جبر، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، ۱۳۸۳.
کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، ۱۳۷۷.
عنوان رسالهٔ دکتری: گرافهای پوچساز وابسته به نیمگروه‌های جابجایی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: دامنه‌های پروفر V - ضربی که هر t-ideal آن یک ایده‌آل تقسیمی است.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سید‌محمد سخدری در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهمعادلات دیفرانسیلریاضی عمومی ۱
یکشنبهریاضی عمومی ۲
.:: هفته زوج ::.
ریاضی عمومی ۱
.:: هفته فرد ::.
ریاضی پیش دانشگاهی
دوشنبهریاضی عمومی ۱ریاضی عمومی ۲
سه‌شنبهمعادلات دیفرانسیل
.:: هفته زوج ::.
ریاضی پیش‌دانشگاهیریاضی۲ریاضی۲
.:: هفته زوج ::.
ریاضی عمومی ۱
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه