دکتر سید‌محمد سخدری

تصویر دکتر سید‌محمد سخدری

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری ریاضی محض - جبر
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم پایه
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۲۵ (۰۵۱)
رایانامه: sakhdari85@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی ریاضی محض - جبر، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، ۱۳۸۳.
کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، ۱۳۷۷.
عنوان رسالهٔ دکتری: گرافهای پوچساز وابسته به نیمگروه‌های جابجایی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: دامنه‌های پروفر V - ضربی که هر t-ideal آن یک ایده‌آل تقسیمی است.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سید‌محمد سخدری در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهریاضی کاربردیریاضی عمومی (۱)ریاضی عمومی (۲)
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهمعادلات دیفرانسیلریاضی عمومیریاضی عمومی
.:: هفته زوج ::.
دوشنبهریاضی عمومی (۱)
.:: هفته زوج ::.
معادلات دیفرانسیل
.:: هفته فرد ::.
ریاضی پیش‌دانشگاهی
سه‌شنبهریاضی عمومی (۲)ریاضی عمومی (۲)ریاضی عمومی (۱)
.:: هفته زوج ::.
ریاضی عمومی (۲)
.:: هفته فرد ::.
ریاضی عمومی (۱)
چهارشنبهریاضیات (۳)ریاضیات (۳)
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبه
جمعه