دکتر محمد پور‌احتشام

تصویر دکتر محمد پور‌احتشام

دکتر محمد پور‌احتشام از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۱ در گروه 27، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه 27 است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۹
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 27
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۷ (۰۵۱)
رایانامه: m.pourehtesham [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر توزیع درآمد.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تخمین تقاضای تقاضای توریسم جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری استراتژیهای توسعه توریسم کشورهای مالزی مصر و سنگاپور.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمد پور‌احتشام در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهامور مالی بین‌المللی
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهاقتصاد خرد
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد خرد
چهارشنبهاقتصاد ایران
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد ایرانبرنامه ریزی اقتصادیبرنامه ریزی اقتصادی
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهتجارت و کسب و کار الکترونیکروشهای استقراض از منابع مالی بین المللیسازمانهای پولی و مالی
جمعه