دکتر محمد پور‌احتشام

تصویر دکتر محمد پور‌احتشام

دکتر محمد پور‌احتشام از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت دوازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۹ در گروه مدیریت و اقتصاد، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مدیریت و اقتصاد است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۹
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۳۱۵ (۰۵۱)
رایانامه: m.pourehtesham [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر توزیع درآمد.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تخمین تقاضای تقاضای توریسم جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری استراتژیهای توسعه توریسم کشورهای مالزی مصر و سنگاپور.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمد پور‌احتشام در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهاخلاق و احکام کسب و کار
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهاخلاق و احکام کسب و کار
.:: هفته زوج ::.
اخلاق و احکام کسب و کار
.:: هفته زوج ::.
روشهای تحقیق وماخذ شناسی
.:: هفته فرد ::.
روشهای تحقیق وماخذ شناسی
.:: هفته فرد ::.
روشهای تحقیق وماخذ شناسی
.:: هفته فرد ::.
جمعهاقتصاد ایران
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد ایران
.:: هفته فرد ::.
بازارپول و سرمایه
.:: هفته زوج ::.
سازمانهای پولی و مالی
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد ایران
.:: هفته فرد ::.
سازمانهای پولی و مالی
.:: هفته زوج ::.
بازارپول و سرمایه
.:: هفته زوج ::.