مهندس مهدی خاکباز

تصویر مهندس مهدی خاکباز

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
پایه: ۷
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: mehdi_khakbaz [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مشهد، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات گرایش مخابرات سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: حذف نویز و اکو صوتی برای سیستم‌های ویدئوکنفرانس با روش‌های تطبیقی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس مهدی خاکباز در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهآزمایشگاه الکترونیک ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه الکترونیک ۲
.:: عملی ::.
آزمایشگاه الکترونیک ۲
.:: عملی ::.
یکشنبهالکترونیک ۱آزمایشگاه مدار ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه مدار ۱
.:: عملی ::.
دوشنبهالکترونیک ۲
.:: هفته زوج ::.
الکترونیک ۱
.:: هفته فرد ::.
کارگاه مبانی الکترونیک
.:: عملی ::.
کارگاه مبانی الکترونیک
.:: عملی ::.
سه‌شنبهالکترونیک ۲اصول سیستم های مخابراتیاصول سیستم های مخابراتی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه