دکتر متین جامی‌معینی

تصویر دکتر متین جامی‌معینی

دکتر متین جامی‌معینی از سال ۱۳۸۴ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۱ در گروه مهندسی کشاورزی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کشاورزی - زراعت از دانشگاه تربیت مدرس فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)
رایانامه: m_jamimoeini@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی - زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی - زراعت ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، ۱۳۷۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی ریخت‌شناسی ریشه و کارآیی ارقام مختلف سیب‌زمینی در پاسخ به مدیریت نیتروژن.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی اثر هورمونها و بسترهای کاشت مختلف بر تولید ریزغده گلخانه ای سیب زمینی (Minituber) در ارقام آگریا و مارفونا.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر متین جامی‌معینی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهفیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی
.:: هفته فرد ::.
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی
چهارشنبهزبان تخصصی پیشرفتهفیزیولوژی تنشها در گیاهان زراعی
.:: هفته زوج ::.
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
پنجشنبهروش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفتهکشت سلول و بافت گیاهی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
فیزیولوژی تنشها در گیاهان زراعیکشت سلول و بافت گیاهی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
جمعه