دکتر محمود غفوری‌نژاد

تصویر دکتر محمود غفوری‌نژاد

دکتر محمود غفوری‌نژاد از سال ۱۳۷۶ تاکنون به مدت ۲۱ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۲ در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایه: ۱۲
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۲۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mghafoori [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی فلسفه - اقتصاد سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی عدالت اقتصادی از منظر فقه اسلامی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمود غفوری‌نژاد در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهقواعد فقه (۱)قواعد فقه (۱)
یکشنبهآشنایی بامبانی دفاع مقدسقواعد فقه (۲)
.:: هفته زوج ::.
قواعد فقه (۲)
.:: هفته فرد ::.
قواعد فقه (۱) مدنی
.:: هفته زوج ::.
قواعد فقه (۱) مدنی
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهقواعد فقه (۲) جزایی
.:: هفته فرد ::.
اصول فقه ۱اصول فقه ۱
سه‌شنبه
چهارشنبهفقه تطبیقی
پنجشنبهفقه تطبیقی (۱) عقد نکاحاصول فقهفقه تطبیقی (۲) انحلال نکاح
.:: هفته زوج ::.
اصول فقه
.:: هفته زوج ::.
جمعه