لاله همبوشی

تصویر لاله همبوشی

لاله همبوشی از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه تربیت بدنی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۳ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه تربیت بدنی است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

مدیر گروه

دانشجوی دکتری تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی تربیت بدنی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: l_hambooshy@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی تربیت‌بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۸۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: تاثیر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر رشد مولفه‌های ادراکی - حرکتی و ادراک بینایی کودکان بی‌سرپرست ۷-۸ ساله‌ی ساکن مراکز شبانه‌روزی سبزوار.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر تسهیل اجتماعی بر عملکردهای سرعتی، استقامت عضلانی و دقتی دانشجویان دختر.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم لاله همبوشی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهتربیت بدنی
.:: عملی ::.
ورزش ۱
.:: عملی ::.
تربیت بدنی
.:: عملی ::.
تربیت بدنی
.:: عملی ::.
ورزش ۱
.:: عملی ::.
یکشنبه
دوشنبهتربیت بدنی
.:: عملی ::.
روش تدریس ورزش و بازی دردوره‌ی ابتدایی
.:: هفته زوج ::.
تربیت بدنی
.:: عملی ::.
تربیت بدنی
.:: عملی ::.
روش تدریس ورزش و بازی دردوره‌ی ابتدایی
.:: عملی ::.
روش تدریس تربیت بدنی
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهاخلاق و ملاحظات حرفه ای در روان شناسی ورزش
جمعه