دکتر لاله همبوشی

تصویر دکتر لاله همبوشی

دکتر لاله همبوشی از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه تربیت بدنی، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۳ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه تربیت بدنی است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پایه

مدیر گروه

دانشجوی دکتری تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی تربیت بدنی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: l_hambooshy@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی تربیت‌بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۸۱.
عنوان رسالهٔ دکتری: تاثیر تمرینات ادراک بینایی وابسته و غیر وابسته به حرکت بر رشد مولفه‌های ادراکی - حرکتی و ادراک بینایی کودکان بی‌سرپرست ۷-۸ ساله‌ی ساکن مراکز شبانه‌روزی سبزوار.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: تاثیر تسهیل اجتماعی بر عملکردهای سرعتی، استقامت عضلانی و دقتی دانشجویان دختر.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر لاله همبوشی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهتربیت بدنی
.:: عملی ::.
روش تدریس تربیت بدنی
.:: عملی ::.
ورزش ۱
.:: عملی ::.
ورزش ۱
.:: عملی ::.
روش تدریس تربیت بدنی
.:: هفته زوج ::.
روش تدریس تربیت بدنی
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهورزش ۱
.:: عملی ::.
تربیت بدنی
.:: عملی ::.
ورزش ۱
.:: عملی ::.
ورزش ۱
.:: عملی ::.
ورزش‌ها و بازی‌های دبستانی
.:: عملی ::.
دوشنبهورزش ۱
.:: عملی ::.
تربیت بدنی
.:: عملی ::.
ورزش ۱
.:: عملی ::.
ورزش ۱
.:: عملی ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه