مهندس کبری بهروان

تصویر مهندس کبری بهروان

مهندس کبری بهروان از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۰ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار از دانشگاه آزاد مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم‌های نرم‌افزاری
پایه: ۳
متولد: ۱۳۶۴
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: kobra.behravan [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - سیستم‌های نرم‌افزاری، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۰.
کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی و شبیه سازی پروتکلی انرژی کارآمد جهت مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم مهندس کبری بهروان در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهمهندسی نرم افزارکاربرد کامپیوتر در حسابداری (۳)
یکشنبهآزمایشگاه مهندسی نرم افزار
.:: عملی ::.
مهندسی اینترنتکاربرد کامپیوتر در حسابداری (۲)
دوشنبهشبکه‌های کامپیوتریکارگاه شبکه‌های محلی کامپیوتری
.:: عملی ::.
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهشبکه‌های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
مهندسی اینترنت
.:: هفته زوج ::.
مهندسی نرم افزار
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتریکاربرد کامپیوتر در روانشناسی
جمعه