مهندس کبری بهروان

تصویر مهندس کبری بهروان

مهندس کبری بهروان از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۰ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار از دانشگاه آزاد مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم‌های نرم‌افزاری
پایه: ۳
متولد: ۱۳۶۴
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: kobra.behravan@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - سیستم‌های نرم‌افزاری، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۰.
کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی و شبیه سازی پروتکلی انرژی کارآمد جهت مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم مهندس کبری بهروان در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهمدیریت شبکه
.:: هفته زوج ::.
یکشنبه
دوشنبهنظریه زبانها و ماشینها
سه‌شنبه
چهارشنبهمدیریت شبکه
.:: هفته زوج ::.
مدیریت شبکه
.:: هفته زوج ::.
هوشمندی کسب و کار
پنجشنبه
جمعه