مهندس کبری بهروان

تصویر مهندس کبری بهروان

مهندس کبری بهروان از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت دوازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۰ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار از دانشگاه آزاد مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم‌های نرم‌افزاری
پایه: ۳
متولد: ۱۳۶۴
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۲۲ (۰۵۱)
رایانامه: kobra.behravan@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - سیستم‌های نرم‌افزاری، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۰.
کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی و شبیه سازی پروتکلی انرژی کارآمد جهت مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم مهندس کبری بهروان در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهشبیه سازی کامپیوتریشبیه سازی کامپیوتری
یکشنبهکاربرد کامپیوتر در روانشناسی
.:: عملی ::.
ساختمان های داده
دوشنبهارزیابی شبکه های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبههوشمندی کسب و کار
جمعهارزیابی شبکه های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
ارزیابی شبکه های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.