دکتر کاظم دامغان‌ثانی

تصویر دکتر کاظم دامغان‌ثانی

دکتر کاظم دامغان‌ثانی از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت ۲۳ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۷ در گروه زبان وادبیات فارسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: damghansani [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۶.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی پانزده شخصیت برجسته‌ی رمان‌های معاصر فارسی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: سیر داستان کوتاه‌نویسی در ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر کاظم دامغان‌ثانی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهفارسیفارسی
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهفارسی پیش‌دانشگاهیروش تدریس فارسی دوره‌ی ابتدایی
سه‌شنبهفارسیفارسی
.:: هفته فرد ::.
مقدمات روش‌های مطالعه وپژوهش
.:: عملی ::.
مقدمات روش‌های مطالعه وپژوهش
.:: عملی ::.
ادبیات کودکان ونوجوانان
چهارشنبهتحقیق در نثر معاصر ایرانمتون نظم ۱ شاهنامه
پنجشنبه
جمعه