مهندس جواد زنگنه

تصویر مهندس جواد زنگنه

مهندس جواد زنگنه از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت یازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۳ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۴ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ برق-کنترل از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی برق -کنترل
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۷
سابقهٔ تدریس: ۱۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: j75zanganeh@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق -کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته برق-کنترل، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی برق - کنترل ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: عیب یابی شبکه انتقال قدرت با استفاده از شبکه های هوشمند.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس جواد زنگنه در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهآزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
آزمایشگاه مدارهای منطقی
.:: عملی ::.
سیستمهای کنترل خطیاقتصاد مهندسی
دوشنبهسیستمهای کنترل خطی
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد مهندسی
.:: هفته فرد ::.
آزمایشگاه مدار ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه مدار ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه الکترونیک ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه الکترونیک ۱
.:: عملی ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه