دکتر جواد معصومی

تصویر دکتر جواد معصومی

دکتر جواد معصومی از سال ۱۳۸۷ تاکنون به مدت دوازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه 27، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 27
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: Javad_ma1358@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: قضاوت وسنجش سلامت عملکرد مالی در فرایندکشف تقلب با استفاده تکنیک های داده کاوی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر جواد معصومی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهحسابداری میانه (۱)حسابداری میانه (۱)
دوشنبهحسابداری پیشرفته (۲)
.:: هفته زوج ::.
حسابداری پیشرفته (۲)حسابداری میانه (۲)
سه‌شنبهحسابداری میانه (۲)بهایابی (۲)بهایابی (۲)
.:: هفته زوج ::.
کنترل های داخلی ونظام راهبری شرکتی
.:: هفته فرد ::.
کنترل های داخلی ونظام راهبری شرکتی
چهارشنبهتصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
پنجشنبه
جمعه