جواد معصومی

تصویر جواد معصومی

جواد معصومی از سال ۱۳۸۷ تاکنون به مدت ده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد نیشابور فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری حسابداری
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: Javad_ma1358@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای جواد معصومی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهبهایابی (۲)کنترل های داخلی ونظام راهبری شرکتیاصول حسابداری (۲)زبان تخصصی (۲)
سه‌شنبهکنترل های داخلی ونظام راهبری شرکتی
.:: هفته زوج ::.
بهایابی (۲)
.:: هفته فرد ::.
حسابداری میانه (۲)اصول حسابداری (۲)حسابداری پیشرفته(۲)
چهارشنبهحسابداری میانه (۲)حسابداری پیشرفته(۲)
.:: هفته زوج ::.
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاریمدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار
پنجشنبه
جمعه