دکتر جواد معصومی

تصویر دکتر جواد معصومی

دکتر جواد معصومی از سال ۱۳۸۷ تاکنون به مدت یازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: Javad_ma1358@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر جواد معصومی در نیمسال سوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبهبهایابی (۱)بهایابی (۱)
دوشنبهحسابداری صنعتی (۳)
حسابداری صنعتی (۳)
حسابداری صنعتی (۳)
حسابداری صنعتی (۳)
بهایابی (۱)
سه‌شنبهحسابداری صنعتی (۳)
حسابداری پیشرفته(۲)
.:: هفته زوج ::.
حسابداری صنعتی (۳)
.:: هفته فرد ::.
حسابداری پیشرفته(۲)
.:: هفته زوج ::.
حسابداری صنعتی (۳)
.:: هفته فرد ::.
حسابداری پیشرفته(۲)
بهایابی (۱)
چهارشنبهحسابداری پیشرفته(۲)
حسابداری پیشرفته(۲)
حسابداری پیشرفته(۲)
حسابداری پیشرفته(۲)
بهایابی (۱)
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه