دکتر جواد معصومی

تصویر دکتر جواد معصومی

دکتر جواد معصومی از سال ۱۳۸۷ تاکنون به مدت یازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: Javad_ma1358@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: قضاوت وسنجش سلامت عملکرد مالی در فرایندکشف تقلب با استفاده تکنیک های داده کاوی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر جواد معصومی در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبهمدیریت مالی (۲)مدیریت مالی (۱)حسابداری میانه (۱)
دوشنبهبهایابی (۱)
.:: هفته زوج ::.
مدیریت مالی (۲)
.:: هفته فرد ::.
زبان تخصصی (۲)زبان تخصصی (۱)حسابداری میانه (۱)
سه‌شنبهبهایابی (۱)حسابداری پیشرفته (۲)حسابداری پیشرفته (۲)
.:: هفته زوج ::.
مدیریت مالی (۱)
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهچارچوب مفاهیم گزارشگری مالیتصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
پنجشنبه
جمعه