جواد معصومی

تصویر جواد معصومی

جواد معصومی از سال ۱۳۸۷ تاکنون به مدت ده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۶ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه آزاد نیشابور فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری حسابداری
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: Javad_ma1358@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای جواد معصومی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهحسابداری میانه (۱)بهایابی (۱)
.:: هفته زوج ::.
بهایابی (۱)حسابداری میانه (۱)
سه‌شنبهزبان تخصصی (۲)حسابداری پیشرفته (۲)حسابداری مدیریت
.:: هفته زوج ::.
حسابداری پیشرفته (۲)
.:: هفته فرد ::.
اصول حسابداری (۱)اصول حسابداری (۱)
چهارشنبهحسابداری مدیریت
.:: هفته زوج ::.
متون تخصصی به زبان انگلیسی
.:: هفته فرد ::.
حسابداری مدیریت
.:: هفته زوج ::.
متون تخصصی به زبان انگلیسی
.:: هفته فرد ::.
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
پنجشنبه
جمعه