دکتر جعفر مهرآبادی

تصویر دکتر جعفر مهرآبادی

دکتر جعفر مهرآبادی از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت پانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۹ در گروه عمران، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی
عضو هیئت علمی سما سبزوار
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۵ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی عمران
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: j.mehrabadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر جعفر مهرآبادی در نیمسال دوم ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبهاصول مهندسی پلمکانیک خاکنقشه برداری ۱ و عملیاتنقشه برداری ۱ و عملیات
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهتکنولوژی بتناستاتیکآزمایشگاه تکنولوژی بتن
.:: عملی ::.
دوشنبهاصول مهندسی آب و فاضلاباصول مهندسی آب و فاضلابآزمایشگاه مکانیک خاک
.:: عملی ::.
سه‌شنبهاصول مهندسی سداستاتیک
.:: هفته زوج ::.
مکانیک خاک
.:: هفته فرد ::.
زمین شناسی مهندسی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه