دکتر جعفر مهرآبادی (مدعو)

تصویر دکتر جعفر مهرآبادی

دکتر جعفر مهرآبادی از سال ۱۳۹۳ تاکنون به مدت چهار سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۸ عضو هیئت علمی ّآموزشکده سما سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه عمران، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی
عضو هیئت علمی ّآموزشکده سما سبزوار
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی عمران
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر جعفر مهرآبادی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهاصول مهندسی آب و فاضلاب
.:: هفته زوج ::.
آزمایشگاه مکانیک خاک
.:: عملی ::.
یکشنبهراهسازی و روسازیاصول مهندسی آب و فاضلاب
دوشنبههیدرولیک و آزمایشگاه
سه‌شنبههیدرولوژی مهندسیمتره و برآورد پروژههیدرولیک و آزمایشگاه
چهارشنبهآزمایشگاه تکنولوژی بتن
.:: عملی ::.
آزمایشگاه تکنولوژی بتن
.:: عملی ::.
آزمایشگاه تکنولوژی بتن
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه