دکتر جعفر مهرآبادی (مدعو)

تصویر دکتر جعفر مهرآبادی

دکتر جعفر مهرآبادی از سال ۱۳۹۳ تاکنون به مدت چهار سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۸ عضو هیئت علمی ّآموزشکده سما سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه عمران، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی
عضو هیئت علمی ّآموزشکده سما سبزوار
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی عمران
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: j.mehrabadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر جعفر مهرآبادی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهنقشه برداری ۱ و عملیات
.:: عملی ::.
بناهای آبی
.:: هفته زوج ::.
نقشه برداری ۱ و عملیات
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهبناهای آبیمتره و برآورد پروژه
دوشنبهاستاتیک
.:: هفته فرد ::.
استاتیکآزمایشگاه مکانیک خاک
.:: عملی ::.
سه‌شنبهاجرای سدهای خاکیراهسازیتکنولوژی بتن
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه