دکتر حسین بهروان

تصویر دکتر حسین بهروان

دکتر حسین بهروان از سال ۱۳۶۷ تاکنون به مدت ۳۰ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۷ در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۶۶ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۲۸
سابقهٔ تدریس: ۳۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: behravan.hossein@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۵۲.
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۴۹.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسین بهروان در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهآشنایی با فلسفه اسلامی
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهتعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته
جمعه